יעל טל

27.07.1981
אשתו של שומר הראש בני טל
יעל טל
צילום : "שמואל יערי"