דבורה מוריה דגני

02.05.1951
תינוקת בת 4 חודשים
דבורה מוריה דגני
צילום : "לא ידוע"