חווה נץ

10.08.1981
דוגמנית
חווה נץ
צילום : "נירה דוד"