ליאורה גולדברג

17.08.1981
סגנית מלכת היופי לשנת 1981
ליאורה גולדברג
צילום : "שמואל יערי"