אהובה גרוס

24.08.1981
דוגמנית
אהובה גרוס
צילום : "מולה הרמתי"