שנית כנעני

31.08.1981
דוגמנית
שנית כנעני
צילום : "סטודיו שהנד ונובה"