מירי זמיר

07.09.1981
מלכת היופי לשנת 1968
מירי זמיר
צילום : "שלמה אבידן"