אילנה סמואלי

14.09.1981
דוגמנית
אילנה סמואלי
צילום : "ז'ראר אלון"