טלילה בילינסקי ואורנה דגן

27.09.1981

תלמידת תיכון ובוגרת תיכון לפני גיוסה לצה"ל

טלילה בילינסקי ואורנה דגן
צילום : "שמואל יערי"