אילנה שושן וחוה לוי

11.10.1981
מלכות היופי לשעבר
אילנה שושן וחוה לוי
צילום : "בן לם"