שילה שטיין

16.11.1981
דוגמנית
שילה שטיין
צילום : "שמואל יערי"