הניה גרנות

30.11.1981
דוגמנית
הניה גרנות
צילום : "חבקוק לוינסון"