אביבה מאיירס

07.12.1981
סגנית מלכת היופי
אביבה מאיירס
צילום : "מולה הרמתי"