פנינה אלון

14.12.1981
מלכת החן לשעבר
פנינה אלון
צילום : "שמואל יערי"