שלי ברלינסקי

04.01.1982
המוזיקאית וצעירי של"ף במגדל העמק
שלי ברלינסקי
צילום : "לא ידוע"