אוה קטולה

01.02.1982

אלופת גלישה מפינלנד ודוגמנית

אוה קטולה
צילום : "לא ידוע"