אילנה שושן, חוה לוי

08.02.1982
מלכת היופי לשנת 1980 ו-1969
אילנה שושן, חוה לוי
צילום : "אבי גנור"