רונית יודקביץ

22.02.1982
הדוגמנית והשחקנית לראשונה על שער "לאשה"
רונית יודקביץ
צילום : "שמואל יערי"