מרים ירון והצייר קסטל

05.10.1950
מלכת היופי מבקרת בסטודיו של הצייר בצפת
מרים ירון והצייר קסטל
צילום : "לא ידוע"