אילנה שושן

01.03.1982
מלכת היופי לשנת 1980
אילנה שושן
צילום : "שמואל יערי"