המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי

29.03.1982

נאוה חן, קלרה רון, דבי הס וטלי ברקוביץ

המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי
צילום : "לא ידוע"