המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי

05.04.1982

אתי הראל, אילנה אור, מגי זילבר וחוה סדגסי

המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי
צילום : "לא ידוע"