המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי

12.04.1982

לורי ניצן, איריס גבאי, דורי נאומנקו, יהודית שניידר ושמואל וילוז'ני

המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי
צילום : "שמואל יערי"