המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי

19.04.1982

ענת כרם, אורלי הראל, הדס בלזברג ואיריס ריבר

המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי
צילום : "שמואל יערי"