רוברטה פישר

11.10.1950
השחיינית הצעירה מארה"ב שזכתה במשחה חופשי לנוער ב"מכבייה"
רוברטה פישר
צילום : "לא ידוע"