דבי הס ואברהם שריר

10.05.1982
מלכת היופי לשנת 1982 ברגע ההכתרה עם שר התיירות
דבי הס ואברהם שריר
צילום : "שמואל יערי"