ענת כרם ואברהם נוסן

17.05.1982
נערת ישראל לשנת 1982
ענת כרם ואברהם נוסן
צילום : "שמואל יערי"