חיילת קשר

24.05.1982

לכבוד יום חיל הקשר בצה"ל

חיילת קשר
צילום : "שאול גולן"