מועמדות למלכת היופי

07.06.1982
מועמדות למלכת היופי
צילום : "מולה הרמתי"