מגי זילבר

21.06.1982
דוגמנית
מגי זילבר
צילום : "שמואל יערי"