סינצ'יה לנצ'י

19.07.1982
דוגמנית
סינצ'יה לנצ'י
צילום : "לא ידוע"