ענת כרם

02.08.1982
נערת ישראל לשנת 1982
ענת כרם
צילום : "שמואל יערי"