אילנה שושן

23.08.1982
מלכת היופי לשנת 1980
אילנה שושן
צילום : "יקי הלפרין"