חיילת

25.10.1950
שוטרת צבאית בתלבושת מדוגמת
חיילת
צילום : "לא ידוע"