ענת כרם

18.10.1982
נערת ישראל לשנת 1982
ענת כרם
צילום : "בן לם"