טלי ברקוביץ

25.10.1982
דוגמנית
טלי ברקוביץ
צילום : "לא ידוע"