ליקי לוינסון

13.12.1982
דוגמנית
ליקי לוינסון
צילום : "שמואל יערי"