אילנה שושן

20.12.1982
מלכת היופי לשנת 1980
אילנה שושן
צילום : "בן לם"