נטע רמון

10.01.1983
דוגמנית
נטע רמון
צילום : "שמואל יערי"