שרי חן

17.01.1983
נערת היופי-עשרה לשנת 1977
שרי חן
צילום : "לא ידוע"