שרונה מרש

21.02.1983
מלכת הנעורים לשנת 1969
שרונה מרש
צילום : "שמואל יערי"