תמי בן עמי

28.02.1983
דוגמנית
תמי בן עמי
צילום : "שמואל יערי"