ברוק שילדס

07.03.1983
שחקנית ודוגמנית אמריקאית
ברוק שילדס
צילום : "מריאן מרקס"