המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי

14.03.1983

אילנה סדרס, איריס בביוף ודורית פרקש - המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי

המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי
צילום : "שמואל יערי"