המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי

21.03.1983

רונית ליאור, יפעת שכטר, סיגל קליין ואיריס גרניט - המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי

המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי
צילום : "יצחק נופך מוזס"