המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי

27.03.1983

שנית כנעני, סיגלית חדד ושירה אוריון - המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי

המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי
צילום : "שמואל יערי"