המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי

03.04.1983

דורית קדוש, לימור ירון ושמעונה הולנדר - המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי

המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי
צילום : "לא ידוע"