המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי

11.04.1983

ענת צחור, סיגל פוגל, ציפי אדרי ומיכל אלקלעי - המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי

המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי
צילום : "יצחק נופך מוזס"