המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי

18.04.1983

מיכל חורש, אתי בלס וליאת גרוסר - המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי

המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי
צילום : "שמואל יערי"