המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי לשנת 1983

25.04.1983

המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי: שמעונה הולנדר, מיכל אלקלעי, מיכל חורש, שירה אוריון, דורית פרקש, ליאת גרוסר, אילנה סדרס, סיגלית חזז, לימור ירון, שנית כנעני, איריס בביוף, ענת צחור, אתי בלס, סיגל פוגל, רונית ליאור, איריס גרניט, ציפי אדרי, דורית קדוש, יפעת שכטר, סיגל קליין, סיגל פוגל, רונית ליאור

המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי לשנת 1983
צילום : "שמואל יערי ואיציק נופך מוזס"